Alignment

Alignment hænger nøje sammen med balance. Når man “aligner” – altså placerer – ens forskellige kropsdele korrekt, føles kroppen let og sammenhængende. Hvis man formår at beholde denne gode alignment under bevægelse – eller på hesteryggen – opstår der smuk harmoni mellem ens krop og tyngdekraften.